ENTRE ARCADIA I UTÒPIA

Rosa Mascarell
Narval-Collections

ENTRE ARCADIA I UTÒPIA
Monestir de Santa Maria de la Valldigna Sala de l’Almàssera

del 30 de maig al 30 de juny del 2009

Rosa Rius Gatell
Universitat de Barcelona

Gràcies a l’organitzador i patrocinador d’aquesta exposició: l’Ajuntament de Simat de la Valldigna,
Regidoria de Cultura.
Web site Turisme Simat de la Valldigna

Gràcies també a la UNESCO, organitzadora de la «MULTAQA de les tres cultures», on es va integrar l’exposició. Així com a la Generalitat Valenciana i a la Fundació Jaume II el Just.