Decembre 2014

PREMI DE MARCHI, Bolonya, 2014!!
El 29 de novembre s’inaugurà a Bolonya la exposició internacional «The Illusion of Reality» . En ella vaig participar amb quatre de les onze obres «Recer de versos i silenci», inspirades en uns poemes inèdits de Rafa Gomar i que formen part del projecte en el que treballem des de ja fa tres anys dedicat a Ausiàs March i Joana Escorna.